1 сум (Договорная)

kompaniyasigaijtimoiytarmoqlardasahifalarniyuritish, kompaniyayangiliklariniyangilash, maqolalaryozishvaboshqaijodiyvazi...

  • 998909115059

  • Офис 1, Дом 36, Проспект Мирзо-Улугбека, Мирзо-Улугбекский район, Почтовый индекс 100007, город Ташкент, Республика Узбекистан
27 декабря, 2021

1 сум (Договорная)

Talab — O’zbek tili va muomala madaniyatini yaxshibilish (+ Rus tili va kompyuterni bilish afzallik beradi) Ko’rsatilgan...

  • 998909115059

  • Офис 1, Дом 36, Проспект Мирзо-Улугбека, Мирзо-Улугбекский район, Почтовый индекс 100007, город Ташкент, Республика Узбекистан
27 декабря, 2021

1 сум (Договорная)

firmasigaquyidagitillardanikkivaundanortiqtillarnibiladigantarjimonlarkerak: O’zbek, Rus, Turk, Ingliz, Nemis, Fransuz, ...

  • 998909115059

  • Офис 1, Дом 36, Проспект Мирзо-Улугбека, Мирзо-Улугбекский район, Почтовый индекс 100007, город Ташкент, Республика Узбекистан
27 декабря, 2021
Верх