1 сум (Договорная)

kompaniyasigakompyuterdaishlovchixodimlarkerak — (ishyo‘riqnomasitushuntiriladi). Talab — O’zbek tilini bilish (+ Rus, I...

  • 998909115059

  • Офис 1, Дом 36, Проспект Мирзо-Улугбека, Мирзо-Улугбекский район, Почтовый индекс 100007, город Ташкент, Республика Узбекистан
27 декабря, 2021

1 сум (Договорная)

firmasigaquyidagitillardanikkivaundanortiqtillarnibiladigantarjimonlarkerak: O’zbek, Rus, Turk, Ingliz, Nemis, Fransuz, ...

  • 998909115059

  • Офис 1, Дом 36, Проспект Мирзо-Улугбека, Мирзо-Улугбекский район, Почтовый индекс 100007, город Ташкент, Республика Узбекистан
27 декабря, 2021
Верх